ABC Modules

website

De basis-admin van de CSS is de motor van uw website.
Met de motor kunt U alles beheren binnen uw site.
Maar als er iets op een pagina moet worden toegevoegd, dan komen de hulpmotoren op gang. Dat zijn de modules die de vorm bepalen van datgene wat U wilt toevoegen.

Per pagina kunt U verschillende functies of 'blocks' toevoegen.

Een 'block' kan bestaan uit verschillende A-modules.


A-Modules
Dit zijn de basismodules om een website op te bouwen. Een overzicht van de belangrijkste.....

  • een tekstblokmodule waarmee U een gewone tekstblok met foto's op een pagina toevoegt volgens een gestructureerde manier, die beheerd wordt door de software én de CSS Styles.
  • een mailform-module waarmee U contactgegevens van klanten verzamelt, maar waarlangs U tevens informatie vergaart voor de behandeling van een offerte, enz. Ook dit gebeurt volgens een gestructureerde en overzichtelijke manier waarbij het volstaat beschikbare opties aan te vinken
  • een gallerij-module waarmee U probleemloos foto's op verschillende mogelijke manieren op uw website afbeeld 
  • een Iframes-module waarmee U andere websites of gedeelten van een oude site die U wilt blijven gebruiken kunt "includen" oftewel invoegen in uw nieuwe site, zonder dat uw lay-out of structuur daar enige hinder van ondervindt.
  • een Guestbook-module waarmee U gasten commentaren kunt laten optekenen op uw site
  • een downloads-module waarmee U documenten zoals pdf-files of andere ter beschikking stelt van uw bezoekers
  • ......